Gujarati Motivational by तरङ्ग : 111587089

હિંસા વિરુદ્ધનાં વિચાર ધરાવનાર એક વ્યક્તિ દ્વારા એની પોતાની પત્ની પર હિંસક વ્યવહાર થઈ ગયો. એકવાર નહીં પણ અનેકવાર.

read more
Wr.MESSI 4 month ago

गांधी महात्मा बन सकते हैं लेकिन शहीद कभी नहीं 😅

Wr.MESSI 4 month ago

I support your thinking 🙌

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories