Gujarati Quotes by तरङ्ग : 111586425

કમજોરનાં
રુદનને હાસ્યમાં જે ફેરવી જાણે..
તાણાવાણા ઈશ્વરથી એ જ જોડી જાણે!!

® તરંગ

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories