Gujarati Poem by દીપા : 111585816

લાગણીના તાણાવાણા ગૂંથીને,
એક હૂંફાળું આવાસ રચ્યું છે.

સંબંધોનો ધારદાર સાથ લઈને,
સંબંધીઓથી આવાસ રચ્યું છે.

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories