Gujarati Thought by Heli

નિખાલસતા તમને શ્રેષ્ઠ નિર્ણાયક બનાવે છે, સ્વંય ઘટનાની પરોક્ષ રહી..ઘટના માં ગરકાવ થઈને લીધેલો અનુભવ સંવેદનોનો સાક્

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories