Gujarati Poem by Mamta : 111584913

#પશુ

Yakshita Patel 2 month ago

ખૂબ સરસ

Rudrarajsinh 2 month ago

પશુ, પંખી, જીવજંતુના પણ સમાજ હોય છે, સાથે રહીને કામ એક પૂરું પણ પાડતા હોય છે. સમજે માણસ તો ગુનાઓ એને સમજાય છે, બાકી એક પશુ બીજાને પણ ખાઈ જાય છે. લી. રુદ્ર રાજ સિંહ

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories