English Quotes by Jiya Vora

Rohini Raahi Parmar 9 month ago

જળતો નહિ...ઝળહળતો દીવો જળતો એટલે અર્થ બદલાય જય છે...સોરી ખોટું નહિ લાગતા દીદી...જળતો યોગ્ય નહિ લાગે એટલે કહ્યું

View More   English Quotes | English Stories