Gujarati Shayri by Ankit Parmar : 111581600

હવે તો તેની યાદોનું પણ #તળિયું દેખાય ગયું છે,
પાછું છલકાવવા એકવાર મળવું જરૂરી થ

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories