Gujarati Romance by Kamlesh Ghorecha : 111577636

તારી સાથે યુદ્ધમાં અમારું હારવુ જરૂરી હતું
એ યુદ્ધ જ લાગણીનું હતું હવે તમારું શું થશે..?

View More   Gujarati Romance | Gujarati Stories