Marathi Blog by Ajay Shelke : 111577620

दोघांमधले अंतर किती आहे ह्यावर प्रेम अवलंबून नसते. प्रेमात तो/ती किती लांब आहे महिन्यातून किती वेळा भेट होते, सोबत

read more

View More   Marathi Blog | Marathi Stories