Gujarati News by Harshad Patel : 111577571

સુરતની સીવીલ હોસ્પીટલમાં વરસોથી નર્સની ફરજ બજાવતા હેડ નર્સ નામે રશ્મિતાબેન પટેલને લોકોની સેવા કરતાં કરતાં તેમને

read more

View More   Gujarati News | Gujarati Stories