Gujarati Thought by Krishna Timbadiya : 111577369

તે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે...આપણા સંબંધનું નામ શું છે?
પ્રેમ..., જરૂરીયાત..., લાગણી..., અહેસાસ..., ઈચ્છા..., પસંદગી... કે પછી
read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories