Gujarati Quotes by Sunny : 111577359

તમારું મારું સહિયારું
મારું એ મારું જ....
એવી ભાવના ને લીધે જ
સયુંકત કુટુંબ ની પ્રથા પડી ભાંગી...
અને આજે એ પ્

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories