Gujarati Quotes by Mahesh Vegad : 111577101

*સંબંધ મોટા નથી હોતા,*
*સંબંધ સાચવનારા મોટા હોય છે.*
*ખોવાઈ જવું પડે છે, પારકા ને*
*પોતાના કરવામા, બાકી ઓળ

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories