Gujarati Quotes by Hiren Bhatt : 111576878

બાકી શું રહ્યું છે હવે મારુ
આજથી થયી ગયું આ દિલ તમારું

-Hiren Bhatt (©એમજદિલથી )

#

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories