Free Gujarati Blog Quotes by Jesung Desai | 111575637

"લોકો આવે છે અને જાય છે !!! આપણે અહી જ જન્મીએ છીએ અને અહી જ મૃત્યુ પણ !! આપણે અહી જ બાળક, યુવાન અને વૃધ્ધ એમ તમામ રૂપોમાં પર

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories