Gujarati Blog by Moni Patel : 111575376

મન અને મગજ નું તે આ કેવું યુદ્ધ છે

મન કહે છે કે રાહ જોઈ લે એમની,
જ્યારે મગજ કહે છે કે એ નહીં આવે

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories