Gujarati Quotes by Nilesh Udeshi : 111575277

🌷દુનિયા ના નાથે એ"કર્ણ"
સામે નમન કરીયું હતું,
જેે મિત્રતા માટે "ઈશ્વર"ની
સામે પણ read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories