Hindi Blog by Gowri : 111574278

Tu kya tera bap bhi kumbippakam se bach nahi sakte tumhara ghar hi tumaha narak hai,tum hari pathni meri yekshini hai.Vahi par raho mar kar jio,karmheen hi sahi.

-Gowri

View More   Hindi Blog | Hindi Stories