Gujarati Good Morning by Parmar Narvirsinh : 111573847

પહેલાં પવનમાં કયાં હતી આટલી મહેક!
જરૂર રસ્તામાં તારી સાથે મુલાકાત થઈ હશે.

ઊતરી ગયા છે ફુલોના ચહેરા વસંતમાં, <

read more

View More   Gujarati Good Morning | Gujarati Stories