Gujarati Blog by Bindu : 111572924

છે તે ધૈર્યવાન
પણ ખુટે છે તેનું ધૈર્ય.... Bindu 🌺
જ્યાં નથી ‌જળવાતું તેનું સ્વમાન.

Bindu 1 month ago

Thank you so much 🙏

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories