Gujarati Motivational by Sunny : 111572701

ખુલી આંખે દૃશ્ય જોયું
નામ એનું સ્વપન આપિયું;
એ દૃશ્ય ને હકીકત બનાવવા
ઘણું બલિદાન આપ્યું;
મળ્યું ફળ મેહનત ન

read more

View More   Gujarati Motivational | Gujarati Stories