Gujarati Shayri by R.Oza. મહેચ્છા

એક #દ્રશ્ય આંખોમાં એવું તો જડાઈ ગયું,
કે જીવન આખું એ ક્ષણમાં જીવાઈ ગયું...

" મ

read more

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories