Gujarati Thought by Jayshree : 111572554

#દ્રશ્ય

ક્યારેક નજરે જોયેલા દ્રશ્ય કરતા
હકીકત જુદી હોય છે. માટે દંષ્ટ્

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories