Gujarati Quotes by Nilesh Udeshi : 111572132

🌷એક જ નાની ફૂંક વહે ને એક બંસરી વાગે,

એક જ પીછું રંગ ભરે ને દ્રશ્ય સજીવન લાગે.🌷
read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories