Gujarati Quotes by PSheta : 111571726

હું ને મારો ભગવાન
બંને ભૂલકણા.....
હું રોજ ભુલો કરું, જે એ મારો ભગવાન ભુલી જાય...
ને જે મારો ભગવાન
ઉપકારો કરે, એ

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories