Gujarati Quotes by Krishnkant Unadkat : 111571713

જુઠ્ઠું બોલનારને જિંદગી અઘરી લાગે છે. તેનું કારણ એ છે કે, એ સાચું બોલનારા પર પણ ભરોસો મૂકી શકતો નથી. પોતે સાચા ન હોય એ

read more

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories