Gujarati Poem by SoDh : 111571005

✍️
શબ્દો મારા હશે, અવાજ તારો હશે,
વિચાર મારા હશે, યાદ તારી હશે,
આંખો મારી હશે, જોતી તને હશે,
હોઠ મારા હશે, વાત

read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories