Gujarati Good Evening by Swati Joshi : 111570977

Yeah, I've to keep moving on... 🚶‍♀️
-
-
-
સારાંશ - જીંદગી બહુ કોયડાઓ આપી રોકી રાખે તો રોકાવું નહીં... આપણે ઘણી લાંબી મજલ કાપવાની છ

read more

View More   Gujarati Good Evening | Gujarati Stories