Free Marathi Hiku Quotes by Sujata Bapat | 111570215

प्राजक्ताने शिंपिला सडा
त्या गंधभरल्या प्रभाती
मेघाने सांडियेला घडा...

-Sujata Bapat

View More   Marathi Hiku | Marathi Stories