Gujarati Whatsapp-Status by Dhaval darji : 111569912

સમસ્યાઓ એકથી અનેક થઈ જાય છે
અહીં અસ્પષ્ટ ચહેરા રોજ સામે મળે છે
#અસ્પષ્ટ

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories