Gujarati Shayri by Dhaval darji : 111568882

હો ભલેને પ્રેમનાં રૂપો અનેક,
હું સતત તારામાં એકરૂપ છું.
#એકરૂપ

View More   Gujarati Shayri | Gujarati Stories