Gujarati Whatsapp-Status by Krupali : 111568036

મળ્યાની પહેલી સેકન્ડ થી લય ને માર્યા ની છેલ્લી સેકેન્ડ સુધી હર્દય નો ભાવ ના બદલાય એનું નામ "પ્રેમ"

read more

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories