Free Marathi Hiku Quotes by Sujata Bapat | 111567878

सांजवेळी नदीकिनारी
उभी असे राधा बावरी
अवचित वाजू लागे पावरी

-Sujata Bapat

View More   Marathi Hiku | Marathi Stories