Gujarati Quotes by Bhumika vagadiya

હતો વિશ્વાસ મને કે એ ક્યારેય ખોટુ નહી કરે,
ને બસ પછી એણે એ વિશ્વાસ ને જ ખોટો સાબિત કરી બતાવ્યો...

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories