Gujarati Poem by Jeet Gajjar

શબ્દો થી વાતો થાય છે હવે શાયરી કરવાનું શી જરૂર છે...!

સાચવી રાખી છે તારી યાદોને હવે દિલમાં તસવીરની શું જરૂર છે...!
read more

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories