Gujarati Poem by દીપા : 111563638

માણસ છીએ તો ભૂલ પણ થાય;
ને છે સંબંધ તો લેવડ-દેવડ પણ થાય!

છે જગત તો શરતચૂક પણ થાય,
ને છે મન તો મતભેદ પણ થાય!

read more
Ketan Vyas 3 month ago

https://quotes.matrubharti.com/111563446

View More   Gujarati Poem | Gujarati Stories