Free Gujarati Thought Quotes by Jaydip | 111561080

જે જીંદગી બનાવતા વર્ષો વિતી જાય છે.
એ બરબાદ એક જટકામાં જ થઈ જાય છે.


-jdjd

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories