Gujarati Religious by Mahesh Dhapa : 111558093

વક્રતુણ્ડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભઃ |
નિર્વિઘ્નં કુરુ મે દેવ સર્વ કાર્યેષુ સર્વદા ||

View More   Gujarati Religious | Gujarati Stories