Free Marathi Shayri Quotes by शिवव्याख्याते सुहास पाटील | 111555818

तुला पाहिले रात्र धुंद झाली ,हरवल्या चांदण्या हवा बंद झाली, शुद्धीत होतो पूर्णपणे मी पण तुला पाहिले आहे माझ्या श्‍

read more

View More   Marathi Shayri | Marathi Stories