Gujarati Thought by Radhika Goswami : 111553839

વિચારોનું આક્રમણ એ હદે થયું કે, આચરણ વિચારશૂન્ય બની રહ્યું!

#આક્રમણ

Radhika Goswami 2 month ago

Thanks to all...😊😊🤗

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories