Free Gujarati Blog Quotes by Swati Joshi | 111546936

"આપણે ભગવાન વિષ્ણુનાં સૌથી વિલક્ષણ અવતાર, ચોક્કસ કહીએ તો વિષ્ણુનાં આઠમા અવતાર શ્રી કૃષ્ણનાં પૃથ્વી પર અવતરિત થવાન

read more

View More   Gujarati Blog | Gujarati Stories