Free Marathi Poem Quotes by शिवव्याख्याते सुहास पाटील | 111544529

परत परत तुला नव्याने आठवताना                                   

गालावर आठवणींचा😢😢 पाऊस पटून जातो  .                       

read more

View More   Marathi Poem | Marathi Stories