Gujarati Questions by Sunny : 111536293

કર્મ કેવા કરવા એની સલાહ ઘણા આપે છે પણ શું તમે પણ એ જ પથ પર ચાલો છો?


#કર્મ

Ketan Vyas 3 month ago

Ahi aajni link mukh chhu.. Plz give like.. https://quotes.matrubharti.com/111535527

View More   Gujarati Questions | Gujarati Stories