Gujarati Quotes by Minal Vegad : 111532784

કયારેક બધું જતું કરવું પડે છે
તો ક્યારેક બધું જતું રહે છે,
જીવન છે સાહેબ
આવુ બધું તો થતું રહે છે!!

View More   Gujarati Quotes | Gujarati Stories