Gujarati Religious by પ્રભુ : 111532632

અમસ્તું કાંઈ ઈશ્વર નથી બની જવાતું ‘પ્રભુ
અદેખાઈ ના ખીલાથી જડાવુ પડે ક્રોસ પર,

#ઈ

read more
પ્રભુ 1 month ago

Thank you philu ji🙏💐

પ્રભુ 1 month ago

Thank you princess 🙏💐

પ્રભુ 1 month ago

Thank you Punita ji🙏💐

પ્રભુ 1 month ago

Thank you brother 🙏💐

પ્રભુ 1 month ago

ધન્યવાદ મોટાભાઈ🙏💐

પ્રભુ 1 month ago

Thank you very much Parul ji🙏💐

પ્રભુ 1 month ago

Thank you pramod🙏💐

Baloch Anvarkhan 1 month ago

ભાઈ,, ભાઈ,,, નરસૈંયા,,,ને,,જેલ,,, હર ચંદ્ર,,તારામતી,,ને,, સમશાનમાં, પ્રહલાદ,,,ને,,,લોહથંભે, આવા,,, અસંખ્ય,, સત્ય,,,ના,,દાખલા,,, છે

View More   Gujarati Religious | Gujarati Stories