Gujarati Thought by Swati Joshi : 111532265

Only he could tell us... 🙄😅
-
-
-
સારાંશ- ક્યારેક ભગવાનને કહેવાનું થાય કે, માનવ જીવન કદાચ આ જગતનો સૌથી ફાલતુ વ્યવસાય છે કેમક

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories