Gujarati Thought by Swati Joshi : 111532259

It only has facts and truth... 🧐
-
-
-
સારાંશ- આપણું જીવન કદાચ લોકોને આપણા સારા કે મહાન હોવા વિશે બેવકૂફ બનાવી, ધૂંધળા ખ્યાલ આપી

read more

View More   Gujarati Thought | Gujarati Stories