Gujarati Whatsapp-Status by Gujrat police : 111531892

જીવનમા સંકટ આવવું જરૂરી છે, ત્યારે જ માણસ ઓળખાશે, સાચા મુખ્ત્તા પણ ખોટા માણસો ના ચેહરા છુપાયેલા દેખાય...
પ્રેમ ના

read more

View More   Gujarati Whatsapp-Status | Gujarati Stories