Malayalam Romance by വി.ആർ.റിഥിന : 111531808

ഇന്ന് രണ്ട് ഹ്രദയങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടി.
രണ്ടു ഹ്രദയങ്ങൾ മാത്രം .
ഒരു നോക്കു കാണണമെന്ന് നിനച്ചിട്ട്
രണ്

read more

View More   Malayalam Romance | Malayalam Stories