Gujarati Questions by Jay Modi : 111531506

જ્યારે તમારો આવેલો સંકટ સમય પણ તમારી જોડે નથી રહેતો તો તો આ દુનિયા તો એમ પણ મતલબી છે તો તે શુ રહેશે તમારી જોડે?
read more

View More   Gujarati Questions | Gujarati Stories